Jak to funguje

Mohu odeslat oznámení anonymně?
Ano, ale v takovém případě vaše oznámení nebude splňovat obligatorní náležitosti oznámení zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění a jako takové nebude pod ochranou tohoto zákona. Pro zachování anonymity prosím nesdílejte informace, které by mohly vést k vaší přímé či nepřímé identifikaci, a to jak při vyplňování otázek, tak v přílohách.
Kdo má přístup k mé identitě, když ji odhalím?
Přístup k Vaší identitě je vyhrazen pouze autorizovaným zaměstnancům společnosti. Společnost zajistí, že vaše identita nebude bez Vašeho přímého souhlasu prozrazena nikomu mimo autorizované zaměstnance, kteří mají v kompetenci příjem a řešení oznámení. Toto se vztahuje i na jakoukoli informaci, která by mohla přímo nebo nepřímo umožnit Vaší identifikaci. Vaše totožnost a jakékoli další informace uvedené v předchozím odstavci mohou být zveřejněny pouze tehdy, jedná li se o nezbytnou a přiměřenou povinnost uloženou unijním nebo vnitrostátním právem v souvislosti s vyšetřováním prováděným státními orgány nebo soudním řízením, mimo jiné s ohledem na ochranu práv na obranu dotyčné osoby.
Můžete mě sledovat pomocí IP adresy?
Ne. Za účelem udržení důvěrnosti a anonymity neschraňujeme IP adresy a časové otisky.
Kdo zpracuje mé oznámení?
Vaše oznámení bude zpracováno pověřenými zaměstnanci společnosti v souladu s jejími nařízeními pro interní oznamování a vyšetřování. Trusty AG nebude zpracovávat Vaše oznámení, ani číst jeho obsah.
Za jak dlouho mohu čekat odpověď od společnosti?
Podle směrnice EU o whistleblowingu byste měli obdržet zpětnou vazbu ke svému hlášení nejpozději do 3 měsíců. Další podrobnosti naleznete v zásadách společnosti a zákonech daného státu. Zpětná vazba musí obsahovat informace o zamýšlených nebo přijatých následných opatřeních a o důvodech pro taková následná opatření. Směrnice EU o whistleblowingu však nedefinuje žádnou lhůtu, do které musí společnost tato následná opatření uskutečnit.
Mohu sledovat stav mého oznámení?
Ano. Stav můžete sledovat kliknutím na "Vaše schránka". Odkaz Vás přesměruje na stránku pro přihlášení do doručené pošty, kam je třeba zadat vaše přihlašovací jméno a heslo, které jste obdržel/a po odeslání oznámení. Ve schránce můžete sledovat stav Vašeho oznámení, bezpečně komunikovat se společností a dostávat zpětnou vazbu ohledně Vašeho oznámení.
Mohu používat schránku, když zůstanu anonymní?
Ano. Po odeslání oznámení Vám bude přiřazeno uživatelské jméno a heslo, s jejichž pomocí se dostanete do své schránky, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste anonymní.
Byl jsem varován před odvetou. Co to znamená?
Odveta znamená, že kvůli svému oznámení pociťujete v souvislosti s prací přímý nebo nepřímý čin nebo opomenutí, který vám způsobuje nebo může způsobit nespravedlivou újmu.