Položte otázku
zabezpečené použivání aplikace V zájmu ochrany své totožnosti dbejte na to, abyste při vyplňování formulářů a přikládání dokumentů neuváděli informace, které by přímo či nepřímo odhalily vaši totožnost, pokud si přejete zůstat v anonymitě. (ikona visacího zámku) Zkontrolujte, zda je Vaše internetové připojení bezpečné a zda prohlížeč, který používáte, zobrazuje ikonu visacího zámku. K odeslání Vašeho oznámení používejte pouze soukromé zařízení, které není připojeno k síti společnosti. Dále byste měli přistupovat ke své schránce v aplikaci pouze na soukromém zařízení a v bezpečném prostředí soukromé sítě. Společnost Trusty AG nezaznamenává IP adresu, ze které přistupujete na tyto webové stránky, a pro účely zabezpečení používá pouze dočasné soubory cookies relace. K ochraně Vaší komunikace a informací poskytovaných prostřednictvím tohoto webového portálu se používá nejmodernější šifrování. Vaše schránka Vezměte prosím na vědomí, že o stavu Vašeho oznámení nebo dotazu včetně potvrzení o jejich přijetí, a poskytnuté zpětné vazbě budete informováni prostřednictvím své schránky. Přihlásit se budete moci pomocí uživatelského jména a hesla, které budou vygenerovány a zobrazeny na konci tohoto procesu. Zapište si je, protože je nemůžeme obnovit ani změnit. Při podání anonymního oznámení doporučujeme pravidelně kontrolovat doručenou poštu, protože Vás nebudeme moci upozornit na odeslání nových zpráv do Vaší schránky. Při podání oznámení Vaším jménem budete mít možnost buď schválit zasílání oznámení o nových zprávách e-mailem, nebo zasílání těchto oznámení neschválit. Zpracování údajů Společnost je správcem poskytnutých osobních údajů. Předložené osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v souladu se zásadami společnosti po dobu, kdy má společnost oprávněný zájem na zpracování Vašeho oznámení (včetně provádění případných šetření) a případném zahájení sankcí. Pro účely zpracování Vašeho oznámení mohou k osobním údajům a informacím přistupovat, zpracovávat je a používat je pouze odpovědní pracovníci společnsoti. Pověření pracovníci společnosti Trusty AG mají přístup do databáze výhradně za účelem technické údržby. V případě potřeby mohou být osobní údaje a informace poskytnuty orgánům činným v trestním řízení, či dalším kontrolním nebo regulačním orgánům. Aplikaci, její webové stránky, jakož i databázi, v níž jsou uloženy Vámi poskytnuté osobní údaje a informace, provozuje jménem společnosti společnost Trusty AG, Bösch 82, 6331 Hünenberg, Zug, Švýcarsko. Databáze je šifrovaná a je umístěna na virtuálních serverech umístěných v EU. Místo pro interní podávání oznámení
Zadejte prosím svůj dotaz do níže uvedeného pole. Zpracujeme ho a co nejdříve Vám odpovíme. Pokud si přejete zůstat v anonymitě, dbejte na to, abyste neuvedli žádné informace, které by mohly odhalit Vaši totožnost.
Váš dotaz *
Před nahráním souborů zkontrolujte, zda neobsahují metadata, která by mohla odhalit Vaši totožnost, pokud si přejete zůstat v anonymitě.
Své oznámení nebo dotaz můžete podat anonymně, nebo se můžete rozhodnout, že organizaci sdělíte svou totožnost, a to buď nyní, nebo později. V obou případech Vám bude přiděleno uživatelské jméno a heslo, které budete potřebovat pro přístup do své schránky. Mějte prosím však na paměti, že v případě, že se rozhodnete nám Vaši totožnost nesdělit, nebude Vaše oznámení považováno za oznámení ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění. Zveřejněná totožnost oznamující osoby obvykle umožňuje produktivnější a efektivnější zpracování oznámení.
Ochrana důvěrnosti: Vaše totožnost nebude bez Vašeho výslovného souhlasu sdělena žádné osobě, která není přímo pověřena zpracováním Vašeho oznámení nebo dotazu, s výjimkou případů, kdy o to požádají příslušné orgány.
Za účelem zpracování Vašeho oznámení mohou být Vaše osobní údaje zpřistupněny, zpracovávány a používány autorizovaným personálem společnosti. V případě potřeby mohou být osobní údaje zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení, kontrolním orgánům, či orgánům regulačním. Poskytnuté osobní údaje se uchovávají a zpracovávají podle zásad whistleblowingu společnosti, a to dokud má společnost legitimní zájem oznámení zpracovat (včetně provedení vyšetřování) a případně zahájit sankce. Společnost zaručuje důvěrnost osobních údajů a měla by s nimi zacházet souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Máte právo seznámit se s Vašimi osobními údaji, přijímat Vaše osobní údaje v obecně čitelném elektronickém formátu, poskytnout opravy a požadovat, aby zpracování Vašich osobních údajů bylo omezeno. Právo na vymazání Vašich osobních údajů je omezeno výše popsaným legitimním zájmem společnosti.
Zde prosím zadejte své údaje:
Strana 1 z 1