zabezpečené použivání aplikace V zájmu ochrany své totožnosti dbejte na to, abyste při vyplňování formulářů a přikládání dokumentů neuváděli informace, které by přímo či nepřímo odhalily vaši totožnost, pokud si přejete zůstat v anonymitě. (ikona visacího zámku) Zkontrolujte, zda je Vaše internetové připojení bezpečné a zda prohlížeč, který používáte, zobrazuje ikonu visacího zámku. K odeslání Vašeho oznámení používejte pouze soukromé zařízení, které není připojeno k síti společnosti. Dále byste měli přistupovat ke své schránce v aplikaci pouze na soukromém zařízení a v bezpečném prostředí soukromé sítě. Společnost Trusty AG nezaznamenává IP adresu, ze které přistupujete na tyto webové stránky, a pro účely zabezpečení používá pouze dočasné soubory cookies relace. K ochraně Vaší komunikace a informací poskytovaných prostřednictvím tohoto webového portálu se používá nejmodernější šifrování. Vaše schránka Vezměte prosím na vědomí, že o stavu Vašeho oznámení nebo dotazu včetně potvrzení o jejich přijetí, a poskytnuté zpětné vazbě budete informováni prostřednictvím své schránky. Přihlásit se budete moci pomocí uživatelského jména a hesla, které budou vygenerovány a zobrazeny na konci tohoto procesu. Zapište si je, protože je nemůžeme obnovit ani změnit. Při podání anonymního oznámení doporučujeme pravidelně kontrolovat doručenou poštu, protože Vás nebudeme moci upozornit na odeslání nových zpráv do Vaší schránky. Při podání oznámení Vaším jménem budete mít možnost buď schválit zasílání oznámení o nových zprávách e-mailem, nebo zasílání těchto oznámení neschválit. Zpracování údajů Společnost je správcem poskytnutých osobních údajů. Předložené osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány v souladu se zásadami společnosti po dobu, kdy má společnost oprávněný zájem na zpracování Vašeho oznámení (včetně provádění případných šetření) a případném zahájení sankcí. Pro účely zpracování Vašeho oznámení mohou k osobním údajům a informacím přistupovat, zpracovávat je a používat je pouze odpovědní pracovníci společnsoti. Pověření pracovníci společnosti Trusty AG mají přístup do databáze výhradně za účelem technické údržby. V případě potřeby mohou být osobní údaje a informace poskytnuty orgánům činným v trestním řízení, či dalším kontrolním nebo regulačním orgánům. Aplikaci, její webové stránky, jakož i databázi, v níž jsou uloženy Vámi poskytnuté osobní údaje a informace, provozuje jménem společnosti společnost Trusty AG, Bösch 82, 6331 Hünenberg, Zug, Švýcarsko. Databáze je šifrovaná a je umístěna na virtuálních serverech umístěných v EU. Místo pro interní podávání oznámení

Přihlásit se

Zadejte své uživatelské jméno a heslo do určených polí níže. Pokud se jedná o Vaše první přihlášení, použijte uživatelské jméno a heslo, které jste obdrželi po odeslání oznámení nebo dotazu.